El passat dia 15 de febrer els alumnes dels cicles formatius de grau superior de la família professional d’informàtica van visitar l’empresa Noel Alimentària S.A.U. de Begudà. La visita tenia com a objectiu poder veure les infraestrucutres informàtiques d’una gran empresa.

En arribar a les instal·lacions ens va rebre el sr. Serafín Sánchez, cap del departament d’informàtica. Ens va acompanyar a la sala d’actes de l’empresa per mostrar-nos un vídeo on s’exposava l’activitat de l’empresa i tots els seus processos de producció. A continuació, el responsable de sistemes informàtics ens va fer una exposició de les infraestructures informàtiques.

Va començar explicant-nos quines connexions de xarxa tenen implantades, tant internes com d’interconnexió amb les diferents seus. També ens va ensenyar el CPD (centre de procés de dades) amb tots els seus servidors: servidors reals i servidors virtualitzats, clústers de servidors pels sistemes més crítics (producció i ERP – Enterprise Resource Planning) i sistemes de seguretat (tallafocs, proxies, etc.).

Després d’aquesta interessant exposició, el responsable de projectes per la planta de producció ens va exposar un projecte singular que ha desenvolupat el departament d’informàtica de Noel i que consisteix en la identificació de pernils en el moment de fer-ne el dessossat i en el procés de poliment. Aquesta identificació es fa mitjançant la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification, identificació per radiofreqüència). S’incorpora un xip a cada pernil abans i després del procés.

Aquest xip permet identificar de forma única cada pernil per tal de saber quins operaris l’han manipulat i quin tant per cent de merma ha produït. També permet saber si un pernil ha estat ben manipulat o no en funció d’un paràmetres que estan enregistrats en el sistema informàtic i que dóna un avís lluminós a l’operari (verd si és correcte o vermell si no està bé).

La visita va ser molt profitosa per veure l’aplicació en l’empresa d’allò que s’explica en les classes del cicle formatiu.

Volem agrair tant la planificació prèvia com el bon tracte rebut el mateix dia de la visita.