• Alumnat que tingui pendent la matèria de Tecnologia o d’Educació Física en algun curs d’ESO: han de presentar les tasques encomanades pel professorat, al Classroom corresponent o de la manera indicada.
  • Alumnat que tingui pendent la matèria d’Educació Visual i Plàstica de 1r i 4t d’ESO: han de presentar un dossier en paper.
  • Alumnat que tingui pendent el Pla Lector de 1r: han de presentar les tasques encomanades a les seves respectives professores, abans del dia 22 a les 9h