Els qüestionaris d’estiu s’han de realitzar en el Moodle que heu utilitzat durant el curs  ( No entreu a Moodle nou! )