S’han convocat les beques per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. La sol·licitud s’ha de fer telemàticament i la informació la trobareu a www.gencat.cat/ensenyament, apartat de Beques, o també utilitzant l’enllaç que trobareu al web del centre.

S’han convocat també les beques de caràcter general i de mobilitat per a l’alumnat dels estudis postobligatoris (batxillerat i cicles formatius). La sol·licitud s’ha de fer telemàticament i la informació la trobareu a www.gencat.cat/ensenyament, apartat de Beques, o també utilitzant l’enllaç que trobareu al web del centre

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 29 de setembre pels alumnes de necessitat de suport i el 3 d’octubre per als alumnes d’estudis postobligatoris.