El mes de juny l’horari és el següent:
 
Els dijous: 3, 10 i 17, de 10:20 a 11:55h
Els dimarts: 21, de 16 a 17:30h