Com és habitual, els alumnes de l’Institut han obtingut uns bons resultats en les proves d’enguany. Dels 60 alumnes presentats, només un alumne no ha superat les proves, la qual cosa implica un percentatge de 98,33% alumnes aprovats, per sobre del percentatge d’alumnes aprovats a tot Catalunya, que és del 95,80%  i a les comarques gironines (95,57%).

Pel que fa a la mitjana obtinguda també està per sobre dels resultats de Catalunya i de les comarques gironines: els alumnes de l’INS Bosc de la Coma obtenen una nota mitjana de les PAU de 6,95, mentre que la de Catalunya és de 6,35 i la de comarques gironines de 6,40. La nota final d’accés a la universitat dels alumnes de l’Institut és de 7,26, per sobre també de la mitjana de Catalunya (6,84) i de comarques gironines (6,82).

Entre les bones notes obtinguts pels diversos alumnes del centre, destaca una alumna que ha obtingut la menció de “distingits” en les proves per haver obtingut un 9.00 o més en els exàmens de les PAU de la fase general.

Aquests resultats són una mostra més de la dedicació dels nostres alumnes i del seu interès per obtenir una bona formació acadèmica, per la qual cosa des de la comunitat educativa del Bosc de la Coma volem felicitar-los i encoratjar-los a mantenir aquest interès formatiu en la nova etapa que ben aviat encetaran.