S’han publicat els resultats de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2018 per centre i l’Institut Bosc de la Coma se situa en el primer quartil dels centres de Catalunya.

El Consell Interuniversitari de Catalunya va publicar divendres, els resultats de les PAU per cada centre tant de la convocatòria de juny com de la de setembre i les dades evidencien que l’INS Bosc de la Coma forma part del 25% de centres catalans amb els millors resultats.

Pel que fa a la fase general de les proves (Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Història i la matèria comuna d’opció: Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades CC.SS.) la mitjana de Catalunya al mes de juny va ser de 6,62 mentre que la mitjana de l’Institut va pujar a 7,45.

Pel que fa a la fase específica, la mitjana del centre educatiu és molt superior a la mitjana global dels centres catalans. Alguns dels resultats més destacats són Ciències de la Terra i medi ambient: mitjana de l’institut 9,50 – mitjana dels centres catalans: 5,99; Matemàtiques: mitjana de l’institut 8,80 – mitjana dels centres catalans: 6,23; Economia de l’empresa: mitjana de l’institut: 7,56 – mitjana dels centres catalans: 5,86; Història de l’art: mitjana de l’institut: 6,94 – mitjana dels centres catalans: 6,07.

El percentatge d’alumnes aprovats a la convocatòria de juny va ser el 100% amb tres estudiants que van merèixer la Distinció PAU per haver obtingut una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les proves.