Els 30 alumnes del nostre centre que s’han presentat a la convocatòria d’aquest curs 2022 a les proves DELF scolaire de llengua francesa en els nivells A2 i B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües han obtingut el diploma amb molt bons resultats.

Moltes felicitats a tots i els encoratgem a continuar aprenent!