Van anar-hi 4 alumnes de 2n d’ESO, que el curs passat van ser delegats ambientals i van  col·laborar en la realització d’un vídeo sobre diverses accions d’escola verda, i un professor del comitè ambiental:

Carla Cabanach Costa (2S3), Jordi Cortés Boix (2S2), Anna Morchón Serrat (2S4), Gerard Corrius Llamas (2S1) i Marcos Magallanes (professor).

Els alumnes van explicar, als representants dels altres centres de Girona, com es va fer el vídeo i van poder escoltar, als alumnes de les altres escoles, les actuacions que ells van fer el curs passat com a escoles verdes.

Al professor li van demanar que expliqués el projecte per promocionar l’ús de la bicicleta que la nostra escola va iniciar ja fa més de 5 anys. L’última actuació que hem fet relacionada amb aquest projecte és la col·locació d’una teulada a l’aparcament de bicicletes.

A la tarda vam participar en  una acció conjunta: “Recuperem les ribes del Ter plantant arbres ” (plantada d’arbres dins un projecte LIFE)

girona_everdes