Els alumnes de biologia de 1r i 2n de batxillerat creen un organisme transgènic al Parc Científic i Tecnològic de Barcelona.

Amb les tècniques de l’enginyeria genètica vam introduir ADN humà dins les cèl·lules del bacteri Escherichia coli. Vam deixar reproduir-se als bacteris i després vam tornar a extreure l’ADN humà de les cèl·lules i el vam purificar en gran quantitat.

L’ADN humà que vam clonar d’aquesta manera és el gen que té la informació per fabricar una proteïna que té a veure amb el desenvolupament d’una malaltia greu: l’aterosclerosi. La finalitat de la clonació del gen era obtenir-ne moltes còpies per tal d’introduir-lo en cèl·lules eucariotes i fer que aquestes cèl·lules fabriquin, amb la informació del gen, gran quantitat de la proteïna humana per tal d’investigar sobre la seva aplicació en el tractament de l’aterosclerosi.

És una passada que els bacteris puguin entendre la informació que hi ha a l’ADN humà. Tots els éssers vius fem servir el mateix codi genètic. L’idioma de l’ADN és universal, tots els organismes l’hem heretat d’un avantpassat comú. Tots els éssers vius del planeta estem emparentats. Però el que és encara més increïble és que nosaltres puguem manipular aquesta informació i la puguem passar d’un organisme a un altre totalment diferent.