En el marc del Saló internacional de la Logística i la Manutenció (SIL) que va tenir lloc a la Fira de Barcelona, els alumnes del cicle de grau superior de Transport i Logística (TIL) varen rebre els diplomes de competència professional el dia 8 de juny. Els en va fer lliurament el director general de Transports i Mobilitat. Aquesta capacitació professional, establerta per a tota la Unió Europea, és un dels requisits necessaris per a ser titular d’una empresa que es dediqui al transport per carretera de mercaderies o de viatgers. Arran de l’acord entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de Territori i Sostenibilitat, els tècnics superiors en Transport i Logística obtenen la capacitació professional de forma automàtica quan aproven el cicle formatiu. Un valor afegit a la formació en un sector estratègic que es troba en una fase d’expansió i internalització.

El cicle formatiu de Transport i Logística, de dos cursos de durada, consta de 1.650 hores de formació a l’institut i 350 hores de pràctiques a les empreses. Els mòduls professionals en què s’estructura el cicle van des de aquells específics en logística d’aprovisionament i logística d’emmagatzematge; els orientats a l’organització, la planificació i execució del servei de transport, tant de mercaderies com de viatgers, en diferents medis de transport (carretera, ferroviari, marítim i aeri), així com a la seva gestió administrativa i comercialització; i finalment mòduls transversals com la gestió administrativa del comerç internacional, la gestió econòmica i financera i l’anglès tècnic per a la professió, i el francès com a segona llengua estrangera.

Aquest cicle es pot cursar a l’institut en la modalitat anomenada 2×3 que permet que amb tres anys d’estudis es poden obtenir dues titulacions, el tècnic superior en Transport i Logística i el tècnic superior en Comerç internacional.

La visita al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL), una de les fires més importants del sector, ha permès l’alumnat conèixer les últimes innovacions, les principals empreses participants -com a expositores o visitants-, assistir a presentacions i conferències i compartir l’experiència amb els professionals.

Enhorabona als nous titulats !