Durant 15 dies aquest mes de desembre 4 alumnes francesos de 1er de Baccalauréat del Lycée Nevers de Montpellier han fet l’estada a l’empresa en comerços d’Olot.

En Vadim, la Lisa, la Camille i la Lise-Marie han estat allotjats a casa de les famílies de 4 alumnes nostres de 1er de batxillerat que, en paral.lel, aniran a fer l’estada a l’empresa a Montpellier les dues últimes setmanes del mes de juny i seran acollits a casa seva. Agraïm a tots, especialment famílies i alumnes, l’acollida i implicació perquè fessin d’aquesta estada una experiència ben satisfactòria per a tots ells.