Els alumnes de 2n d’ESO han fet un projecte anomenat “FORTGREMI”, els resultats del qual han servit per conèixer com funcionaven els gremis durant la baixa Edat Mitjana. Han treballat per grups i cada un d’ells s’ha especialitzat en un gremi. Cada un havia de situar el seu carrer a la ciutat medieval imaginària, crear l’escut que simbolitza el seu gremi i fabricar un joc amb les eines, les primeres matèries i els personatges encarregats de cada tasca. Finalment han creat un gift (minivídeo) exposant el procés d’elaboració del seu producte artesanal. A continuació teniu algunes experiències de les 16 que van exposar el passat 11 de juny.