Tots els 21 alumnes del nostre centre que es van presentar aquesta primavera a les proves DELF de llengua francesa (nivells A2 i B1) han obtingut el certificat amb molt bones qualificacions.

El DELF escolar és un programa del Ministeri Francès de l’Educació Nacional i de l’Ensenyament Superior i mitjançant un acord entre el Servei de Cooperació i d’Acció Cultural de l’Ambaixada de França i el Departament d’Ensenyament de Catalunya s’ofereix la possibilitat de presentar-se a les proves per obtenir el certificat als alumnes que cursen la matèria de llengua francesa ens els centres educatius de secundària

Són reconeguts internacionalment i s’adequan als nivells A2, B1 i B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Moltes felicitats a tots ells pel treball realitzat i bon estiu!!