En Simon Vidal, estudiant del CFGS de Comerç Internacional en el nostre institut, i en Valentin Haton, estudiant del BTS de Commerce International al Lycée Silvia Monfort de Luisant (Chartres), estan realitzant un intercanvi d’estudis dins el marc del programa Erasmus+. Ara fa un mes en Simon va estar assistint a classes al lycée francès i actualment en Valentin està fent el mateix al nostre centre. L’estudiant francès completarà la beca d’estudis amb una estada de tres mesos en una empresa de la nostra ciutat amb la finalitat de dur a terme la formació en centres de treball.