El passat 27 de juny, un grup de professors del nostre institut va participar com a ponents a la Jornada ABP Informàtica. En Sergi Coll, en Luis de Diego i en Joan Rodríguez van explicar com s’ha aplicat l’aprenentatge basat en projectes al cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web.

L’aprenentatge basat en projectes (ABP) presenta importants avantatges per a la seva aplicació pràctica a les aules. Permet desenvolupar un model integrador de treball que supera els límits de les matèries i assignatures, afavoreix la inclusió de temes socials, culturals … a l’aula, defineix amb claredat un problema, que esdevé un repte per què promou la motivació i implicació de l’alumnat en la realització de la mateixa, implica la comunicació del que s’ha fet dins i fora del centre amb projecció en la societat.