Com ha canviat el mercat laboral amb la crisi? Quines són les noves competències que valoren els tècnics en recursos humans que han de seleccionar els actuals treballadors de les empreses? Aquestes i altres qüestions són les que ens ha intentat explicar el senyor Lluís Batlle, director corporatiu del Grup de transports Calsina Carré, en una interessant jornada sobre ocupabilitat que ha tingut lloc aquest dimecres a l’institut i a la que han assistit els alumnes i professors de segon curs de Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració i Comerç.