A través de la Residència Faber, hem pogut contactar amb la Kate Good, professora de la Universitat de Carolina del Nord-Chapel Hill i investigadora de la literatura peninsular dels segles XIX i XX. Actualment duu a terme una recerca sobre l’autora Caterina Albert i Paradís. Aprofitant la seva tasca com a investigadora, li hem demanat que expliqui als alumnes la seva metodologia en la investigació i d’aquesta manera ha pogut orientar els nostre estudiants en l’inici dels seus Treballs de Recerca.