Accions de neteja en un entorn natural!

Es tracta d’organitzar accions de neteja en espais naturals de Catalunya de cara a donar resposta a problemes ambientals originats per abocaments incontrolats en boscos, rius, platges, rieres… i conscienciar a la ciutadania de l’efecte dels comportaments incívics. En el nostre centre hi participen els alumnes de 2n d’ESO.

escolesverdes445

La campanya Let’s Clean Up Europe es va celebrar els dies 6, 7 i 8 de maig de 2016 a tota Europa!

Aquest any s’han recollit un total de 157 kg de brossa, sobretot llaunes, brics, plàstics i deixalles que haurien d’haver anat al contenidor groc.

També hem recollit força ferros i altres elements metàl·lics i, fins i tot, un matalàs de matrimoni.

L’acció l’han dut a terme tots els grups de segon d’ESO. Això representa que, aproximadament, 110 alumnes, durant una hora, han estat recollint deixalles de les lleres del riu Fluvià pròximes a l’institut i al bosc de la coma, la petita mostra de roureda atlàntica que tenim a tocar de l’institut.

Aquesta activitat té tres finalitats, una la d’ajudar i col·laborar a mantenir en bon estat el medi ambient, aprofitant aquesta campanya de nivell europeu, la segona és que prenguin consciència de la necessitat de protegir els sistemes naturals i l’altre, la d’aconseguir que els alumnes treballin en grup, cooperant entre ells i organitzant-se de manera autònoma.

escolesverdes444