Llegiu al matí,

llegiu a la nit,

llegiu al jardí,

llegiu al balcó.

Llegiu més que mai,

llegiu històries reals,

llegiu històries d’amor,

llegiu còmics o ficció.

A les mans, amb un llibre,

mai no us sentireu sols.

Fina Vilanova i Anna Fenollar