A Brossa li agradava la lletra A perquè és la porta de la literatura i perquè, capgirada, sembla un cap de bou, una bèstia amb connotacions simbòliques en la nostra cultura.

Els alumnes de primer d’ESO, concretament del grup 1S5, han entrat per aquesta porta i, ves per on, han descobert que a ells també els agrada jugar amb les lletres, les paraules i els objectes, i crear poemes-objecte com els de Brossa, dibuixar cal·ligrames a l’estil d’Apollinaire, Junoy i Papasseit, així com retallar, a l’atzar, paraules del diari, prenent de model els collages de Herta Müller.