Durant aquestes últimes setmanes de curs podeu veure per tot l’institut diferents escrits i fotografies del projecte VISIBILITZEM, dinamitzat pels Referents de convivència del centre. Es vol donar visibilitat a diferents situacions que afecten al benestar de tots els membres de la comunitat educativa del Bosc de la Coma, amb l’objectiu que tots plegats treballem per evitar que es produeixin.