En finalitzar els cicles formatius, els alumnes han de realitzar un projecte que englobi els aprenentatges apresos durants els dos anys d’estudis.

En el cas del cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma han realitzat aplicacions per a dispositius mòbils de diferents temàtiques o jocs.

Una mostra d’aquest projectes són els que us mostrem amb aquests vídeos que els propis alumnes han elaborat.

Enhorabona per la feina ben feta!

Turisme Vic (Ruben Garcia, Francesc Gallart i Arnau Roma) : aplicació de realitat augmentada aplicable al turisme
DAVMotics (David Álvarez) : aplicació de control domòtic
PCBuilder (Jonathan Toledano) : aplcació per configurar i comprar ordinadors a mida