Com podeu veure, des d’avui, davant de secretaria ha aterrat una nau que està disposada a recollir piles i bateries. Es tracta d’un concurs entre escoles per tal de reciclar piles de tot tipus i bateries. Les tres escoles que recullin més piles per alumne en el període d’un mes seran premiades.

Les piles esgotades contenen alguns elements químics de gran toxicitat, i amb molt poca quantitat es poden deixar inservibles molts metres cúbics d’aigua.

La normativa europea i estatal estableix que a partir de l’any 2015 s’ha de recollir un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat. Actualment a Catalunya només recollim el 34%. Per tant, per complir amb la normativa hem d’incrementar la recollida selectiva de piles de forma significativa. Per aquest motiu, és molt important la participació de totes i cadascuna de les escoles

Alumnes, professors i personal no docent, convertiu-vos en agents Apilo i porteu el màxim de piles esgotades a la nau!

Podeu trobar més informació al web d’Apilo.

El comitè ambiental