El passat 30 de juny la directora del centre, Fina Soler,  va acabar el seu nomenament. Des de l’institut volem agrair públicament tots aquests anys de servei al capdavant de la direcció, així com a la cap d’estudis de primer i segon d’ESO, la Mª Àngels Anglada, al secretari, en Joaquim Rodríguez, al cap d’estudis de batxillerat, en Joan Manel Moreno i a la cap d’estudis d’FP, la Isabel Prat.

El relleu de la direcció l’ha agafat en Marc Nicolau, professor del departament d’informàtica que, juntament amb la Rosa Plana com a secretària, en Josep Granados com a coordinador pedagògic, la Isabel Pareja com a cap d’estudis d’ESO, l’Elena Castillo com a cap d’estudis de batxillerat i l’Úrsula Heredia com a cap d’estudis d’FP, formen el nou equip directiu del centre pel proper curs 2017-2018.