Dins del període de preinscripció, es recomana omplir la sol·licitud per Internet. Un cop omplerta s’ha de presentar al centre juntament amb la documentació que calgui (excepte cicles formatius de grau superior, que és totalment online).