Aquest mes de desembre s’han atorgat les cartes de mobilitat d’Erasmus+ que permeten als centres educatius enviar alumnes i professors a realitzar estades a l’estranger.

En primer lloc s’ha renovat la carta ECHE que permetrà al nostre centre sol·licitar beques d’Erasmus+ per a enviar alumnat de grau superior a realitzar estades en empreses arreu d’Europa. A més, amb aquesta carta també es podrà continuar enviant professorat per a realitzar formacions o impartir docència en altres centres educatius de l’espai Schengen. Val a dir que la valoració del projecte presentat ha estat amb una excel·lent nota: 100 sobre 100 punts possibles.

A més, aquest mateix any s’ha concedit al nostre centre la carta VET. Aquesta permetrà sol·licitar beques Erasmus per a enviar alumnat de grau mitjà també a realitzar estades en empreses d’Europa i també obrirà noves possibilitats de col·laboració amb centres educatius d’altres països.