Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i en planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

S’obté el Títol de Tècnic Superior en Transport i Logística del Departament d’Ensenyament, així com del Certificat de Capacitació Professional del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Tríptic d'informació
Tríptic