Proves per al títol de Graduat en Educació Secundària

Del 29 de gener al 12 de febrer s’obre el termini de presentació de sol·licituds d’inscripció a les proves per a obtenir el graduat en educació secundària. Aquestes proves van adreçades a aquells alumnes que van cursar l’ESO al centre (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol, sempre i quan tinguin un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva, i que compleixen també aquests requisits:

– Haver finalitzat l’ESO l’any 2022 o 2023.
– Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2024.

També hi pot concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2024 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

– Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
​- Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
– Ser esportista d’alt rendiment. 

Queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2023-2024. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats en ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.​

Animem a tots els alumnes que es trobin en aquesta situació a aprofitar aquesta nova oportunitat de treure’s el títol.