QUÈ ÉS LA FP DUAL?

FP DUAL

 

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

L’FP dual s’adreça :

  • A les empreses que vulguin involucrar-se activament en el procés formatiu dels futurs professionals per tal de detectar talent i disposar així d’un sistema de selecció i provisió de personal qualificat més adaptat a les seves tecnologies i processos productius.
  • A la persona/entitat titular del centre docent que valori desenvolupar la formació professional en modalitat dual.
  • A l’alumnat de Formació Professional disposat a compatibilitzar la formació i una activitat a l’empresa relacionada amb la seva formació. Es recomana la majoria d’edat en determinats entorns.

EN QUINS ESTUDIS OFERIM LA MODALITAT DUAL?

Estudis

 

En aquest moments, el Bosc de la Coma ofereix la modalitat dual en els següents estudis:

Informàtica i comunicacions:

  • Desenvolulpament d’aplicacions multiplataforma (DAM)
  • Desenvolupament d’aplicacions web (DAW)
  • Administració de sistemes informàtics i xarxes (ASIX)

Comerç i màrqueting:

  • Transport i logística (TIL)
  • Comerç Internacional (CI)

 

Administració i gestió:

  • Administració i finances (AF)

Espai de les empreses

 

Voleu conèixer les nostres instal·lacions? Mireu el següent vídeo interactiu en 360º:

Logo Fons Social Europeu
Logo Ministerio