Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Més informació

Certificats de professionalitat

(més informació)

Certificats de professionalitat

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball.

 

Certificat de professionalitat de Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

 • Codi: IFCT0309

 • Denominació: Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

 • Família professional: Informàtica i comunicacions

 • Nivell que qualificació professional: Nivell 2

 • Programa formatiu

   

 • Per a més informació jmreixach@boscdelacoma.cat

Certificat de Professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa

 • Codi: ADGD0308

 • Denominació: Activitats de gestió administrativa

 • Família professional: Administració i gestió

 • Nivell que qualificació professional: Nivell 2

 • Programa formatiu