Consulta el catàleg de llibres
Sol·licitar llibre en préstec
 • Lectures obligatòries: serà el professor qui gestioni el préstec des de la mateixa matèria (control personal o bé passant llista dels alumnes amb el registre del llibre i passar-ho al coordinador de la biblioteca)
 • Lectures optatives: es podrà fer el préstec a les hores del pati del matí, de dilluns a divendres, i el retorn a les tardes de dilluns a dijous, de 16.00 a 18.00h.
 • El retorn de llibres també es pot fer a la bústia de retorn (situada al costat de la porta d’entrada de la biblioteca) tot anotant en un paper el nom, cognoms i curs de l’alumne (posar el paper a dintre el llibre).

 • Matins: dilluns, dimecres i dijous de 11.25h a 13.00h.
  dimarts i divendres de 10.25h a 12.00h
 • Tardes: de dilluns a dijous de 16.00h a 18.00h.
 • Ús de la biblioteca fora d’horari: l’alumnat d’estudis postobligatoris que vulgui anar-hi, haurà de fer una petició a la cap d’estudis corresponent (Elena Castillo / Úrsula Heredia). El professorat que vulgui utilitzar el recurs de la biblioteca ha de fer reserva de l’espai a ieducació.

 • L’ús de la biblioteca implica una actitud de treball, de silenci i respecte per la resta d’usuaris. No és un lloc de reunió ni d’esbarjo.
 • No s’hi pot menjar, ni beure ni utilitzar el mòbil.
 • Els ordinadors es poden utilitzar per treballar i no per jugar. Cal dur sempre el full d’autorització d’un professor/a degudament signat per utilitzar-los.
 • Els préstecs són per un termini d’un mes. Passada la data, cal retornar el llibre o prorrogar-lo per un mes més. Pensem que si ens el quedem per no llegir-lo fem anar malament la resta de companys que el llegirien.
 • El retorn s’ha de fer sempre que hi hagi servei de préstec i no s’ha de deixar el llibre damunt la taula del bibliotecari sense dir res.
 • Si es perd un llibre, s’haurà de restituir i comprar-ne un de nou.
 • Els llibres que es tornin utilitzant la bústia de retorn, cal que vagin acompanyats d’un paper amb el nom i curs de la persona.

Classificació Escape Room “The IDIOM Library”

 1. M.E.M.E : 26′ 30”
 2. Les petites mongetes: 28′
 3. Les enigmàtiques: 31′
 4. Les Xocolatines: 32′
 5. Las Rubias: 37′
 6. Les Luskis: 37′ 25”
 7. Els 43: 38′
 8. Happy Nails: 46′

Novetats

Conjunt de llibres per la igualtat de gènere i la violència zero.
Amb aquest seguit de llibres volem afavorir les relacions socials saludables, respectuoses, igualitàries i no violentes. Els temes que es tracten són els següents:

 • amistat i convivència
 • diversitat afectiva i sexual
 • dones extraordinàries
 • educació afectiva i sexual
 • emocions
 • noves masculinitats
 • prevenció de l’assetjament o bullying
 • prevenció de la violència de gènere
 • resolució de conflictes
 • revisió d’estereotips de gènere

Notícies relacionades