QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

 

Constitució del Consell Escolar

13 de desembre de 2023

 • Director (president): Marc Valls i Gurt

 • Secretària: Adriana Planagumà Navarro

 • Cap d’estudis: Albert Bartolomé Cortada

 • Regidor d’educació de l’Ajuntament d’Olot: Josep Quintana Caralt

 • Regidora d’educació de l’Ajuntament de les Preses :  Laia Figueras Tortras

 • Regidora d’educació de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas :  Anna Bach Pujol

 • Representant de professorat: Coral Puigferrer Badia

 • Representant de professorat: Josep Granados Serrat

 • Representant de professorat: Josep Maria Cros Roca

 • Representant de professorat: Mireia Masó Cerdà

 • Representant de professorat: Josep Maria Rull Planagumà

 • Representant de professorat: Xavier Ralita Casadevall

 • Representant de l’AMIPA: Andrea Calina Sabo

 • Representant de famílies: Eva Casals Sicília

 • Representant de famílies: Remei Espuña Figueras

 • Representant de famílies: Sònia Prat Gámez

 • Representant d’alumnes: Marina Torrent Bonilla

 • Representant d’alumnes: Paula Freixes Cubiló

 • Representant d’alumnes: Isaac Grabulosa Molas

 • Representant del PAS: Antoni Canals Donat

 • Representant del PAE: Gina Aguilar Iranzo