L’objecte de les convocatòries del programa l’Erasmus+ és la selecció de projectes de mobilitat, de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnes i professors d’ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països.

Grau Mitjà

INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTES DE MOBILITAT ERASMUS+ EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ (VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING)

Erasmus+ vol millorar la qualitat de la Formació Professional a Europa, oferint als alumnes, als professors i al personal que imparteix ensenyaments de Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà, oportunitats de Mobilitat per a l’Aprenentatge per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. A més, ajudarà les institucions de Formació Professional a crear Associacions Estratègiques amb altres organitzacions i empreses i establir així relacions sòlides amb el món laboral. En general, contribuirà a millorar les possibilitats d’ocupació i les habilitats personals i, així, a potenciar la competitivitat de l’economia europea.

Quines oportunitats ofereix als alumnes?

L’oportunitat de fer estades en institucions de Formació Professional amb períodes d’aprenentatge pràctic en empreses, amb la finalitat de:

  • Ajudar al desenvolupament de les capacitats laborals dels alumnes, apropant-los a la realitat del mercat laboral i aprenent noves pràctiques, mètodes i tecnologies que els permet augmentar la seva ocupabilitat.
  • Millorar el nivell d’idioma i incentivar el seu aprenentatge al llarg de la vida.
  • Facilitar el coneixement de la cultura europea i la seva diversitat, fomentant la integració de valors de tolerància, respecte i la participació democràtica en la vida quotidiana.

ACREDITACIÓ VET

El nostre institut va rebre l’Acreditació VET l’any 2020-2021, que garanteix poder sol·licitar les beques de mobilitat per als alumnes de cicles formatius de grau mitjà fins al 2027.

MOBILITAT CURS 2021-2022

El juny del 2022 està previst fer les primeres mobilitats en aquesta etapa educativa. Dins la gran diversitat de modalitats de mobilitat, s’han sol·licitat per a aquest curs les de curta durada.

Grau Superior

INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTES DE MOBILITAT ERASMUS+ EN EDUCACIÓ SUPERIOR PER A ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (HIGH EDUCATION)

Erasmus+ té per objectiu la modernització i millora de l’Educació Superior a Europa, oferint oportunitats a estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior, estudiants universitaris, doctorats i professorat, per a adquirir noves aptituds, conèixer noves pràctiques i metodologies, treballar l’aspecte lingüístic i accedir a noves capacitacions que són tan reconegudes en el món laboral.

Oportunitats que ofereix a l’alumnat?

Els alumnes de cicles superiors poden optar per realitzar el mòdul de formació en centres de treball en qualsevol organització privada o pública ubicada en un dels països del programa.

Oportunitats que ofereix al professorat?

Els professors de formació professional poden realitzar tant cursos de capacitació com impartir docència en altres institucions d’Educació Superior.

ACREDITACIÓ CARTA ECHE

El nostre centre porta molts anys acreditat per poder demanar aquest tipus de mobilitats. Al 2020 es va renovar la Carta ECHE (Erasmus Charter for High Education) del període 2021-2027. 

MOBILITAT CURS 2021-2022 (ALUMNAT)

Estudis pràctiques 2018-2019

Estudis pràctiques 2017-2018

Estudis pràctiques 2016-2017

Estudis pràctiques 2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009