Loading...
Ets aquí: / / / / Desenvolupament d’aplicacions web (GS)
Desenvolupament d’aplicacions web (GS)2017-06-23T09:05:59+00:00

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Formació dual

(més informació)

Cicle amb formació amb alternança DUAL

Formació a l’institut i a l’empresa o organització, la qual es fa a través d’un contracte de pràctiques o beca salari (formació remunerada).

Tríptic d'informació
Tríptic
HTML5 i CSS3
Disseny de pàgines web

HTML5 i CSS3

Bootstrap

Materialize

Sass

Programació

Java

C#

Python

Git

Desenvolupament Back-end

PHP

Laravel

REST

MySQL i MongoDB

Desenvolupament Front-end

Javascript

jQuery

AJAX

AngularJS

Desplegament d'aplicacions web

Apache i IIS

HTTP

Docker

AWS

Entorns de desenvolupament

Eclipse i NetBeans

VisualStudio

Atom

Jenkins

Més info. convenis empreses informàtica