Dins les accions d’Impuls de la Formació Professional, el Departament d’Educació va seleccionar el nostre institut per dur a terme accions d’impuls de l’emprenedoria entre l’alumnat del nostre centre. 

Per aquest motiu, hem organitzat la I Jornada d’Emprenedoria, “La Coma Emprèn”, que es realitza el 29 d’octubre. Un esdeveniment que permetrà a l’alumnat participar en tallers d’innovació i emprenedoria que els ajudarà a adquirir habilitats transversals que els seran útils en l’entorn laboral, potenciant la creativitat, el treball en equip, la iniciativa, l’autonomia, entre altres destreses.

#FP_BC #LaComaEmpren