En Pol Rull, alumne de 2n de Batxillerat del curs 2019-20, ha aconseguit guanyar el premi abans esmentat, promogut per l’INS Baix Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell i dotat amb 500 euros.

El seu treball de recerca es titula “Energia… a partir dels purins de porc?”, tutoritzat per la professora de Biologia Eva Costa. Posa de manifest que gran part de l’energia utilitzada pels humans prové de l’ús de combustibles fòssils, com ara el carbó, el gas natural o el petroli. El seu inconvenient principal són les emissions de gasos que intensifiquen l’efecte hivernacle i el canvi climàtic. L’alternativa que proposa el treball d’en Pol és generar energia a partir dels purins de porc. Aquest fet, tal com diu ell mateix a les conclusions del treball, ajudaria a “matar dos ocells d’un tret”, ja que es donaria una utilitat a una part dels residus que generem i, per tant, evitaríem la contaminació de terres i aigües i, de l’ altra, obtindríem una energia alternativa, menys contaminant pel medi ambient.

Des del centre, el felicitem per la recerca que ha fet i per buscar alternatives per conservar el planeta en què vivim.