El servei de préstec comença el setembre i acaba el juny de 2023.

  Per demanar un llibre hi ha dues opcions:

  1. Omplir sol·licitud telemàtica de préstec.
  2. Demanar-lo personalment a la bibliotecària:
   • de dilluns a divendres de 11:15h a 12:50h.

  Els préstecs són per un termini d’un mes.Si passat aquest termini encara el necessiteu, heu d’enviar un correu  biblioteca@boscdelacoma.cat i demanar a la bibliotecària si és possible allargar el termini.

  El lliurament dels llibres demanats telemàticament es farà a la biblioteca en aquest horari:

  • de dilluns a divendres de 11:15h a 12:50h.

  Per retornar un llibre hi ha dues opcions:

  • Deixar-lo a la bústia de retorn (situada a CONSERGERIA) amb el punt de llibre amb el Nom, Cognoms i Curs a dintre.
  • A la persona encarregada de la biblioteca (consultar l’horari).

  Si es perd un llibre o no es retorna, caldrà que en compreu un de nou per a la biblioteca.

  L’horari és el següent:

  • de dilluns a divendres de 11:15h a 12:50h
  • L’ús de la biblioteca implica una actitud de treball, de silenci i respecte per la resta d’usuaris.
   No és un lloc de reunió ni d’esbarjo.
  • No s’hi pot menjar, ni beure ni utilitzar el mòbil.
  • Els préstecs són per un termini d’un mes. Passada la data, cal retornar el llibre o prorrogar-lo per un mes més. Pensem que si ens el quedem per no llegir-lo fem anar malament la resta de companys que el llegirien.
  • Els llibres que es tornin utilitzant la bústia de retorn cal que vagin acompanyats d’un paper amb el nom i curs de la persona.
  • El retorn s’ha de fer sempre que hi hagi servei de préstec i no s’ha de deixar el llibre damunt la taula del bibliotecari sense dir res.
  • Si es perd un llibre, s’haurà de restituir i comprar-ne un de nou.

  Anna Fenollar

  Bibliotecària

  Fina Vilanova, coordinadora.

  (Departament de Llengües)

  Notícies relacionades

  The IDIOM Library Escape Room

  18 de desembre de 2019|

  Classificació Escape Room “The IDIOM Library" M.E.M.E : 26' 30'' Les petites mongetes: 28' Les enigmàtiques: 31' Les Xocolatines: 32' Las Rubias: 37' Les Luskis: 37' 25'' Els 43: 38' Happy Nails: [...]