La Secretaria de l’Institut Bosc de la Coma ofereix atenció presencial, prestant serveis com:

  • Expedició de certificacions d’escolaritat i acadèmiques

  • Sol·licituds de títols acadèmics

  • Preinscripció i matriculació d’alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

  • Tramitació de l’Assegurança Escolar Obligatòria

  • Gestió de la correspondència

  • Actes d’avaluació i Expedients acadèmics