Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Formació dual

(més informació)

Cicle amb formació amb alternança DUAL

Formació a l’institut i a l’empresa o organització, la qual es fa a través d’un contracte de pràctiques o beca salari (formació remunerada).

Programació

Java

C#

Python

Git

Desenvolupament d'interfícies

Java

C#

JavaFX

WPF

Desenvolupament d'aplicacions mòbil

Android Studio

Xamarin

Sistemes de gestió empresarial

ERP

Odoo

Python

PostgreSQL

Accés a dades

MySQL i SQL Server

MongoDB

MVC

Entity Framework

Entorns de desenvolupament

Eclipse

NetBeans

VisualStudio

Android Studio

TENS ALGUN DUBTE SOBRE EL CICLE?

Envia’ns un missatge