El passat 3 d’octubre es va atorgar el Premi Salvador Reixach dins la modalitat d’Anàlisi i Gestió als alumnes Sunraj Singh Thandi Virk i Joan Ferrés Barragan del CFGS de Comerç Internacional pel seu projecte d’Exportació de Carbonat Càlcic Precipitat Recobert als EEUU d’Amèrica.

El projecte comença amb l’explicació de l’activitat empresarial; segueix amb l’estudi dels productes, del procés d’elaboració, l’envàs i embalatge; la prospecció de dos mercats exteriors potencials (Estats Units d’Amèrica i Índia); la definició de l’estratègia de màrqueting internacional i digital; la gestió de les accions lligades al contracte de compravenda, al transport internacional i assegurança de la mercaderia, a la gestió duanera, el risc de canvi i la forma de cobrament; i finalitza amb l’execució de les accions documentals relatives a l’exportació.

L’enhorabona als guanyadors!!!