El passat 18 de març el nostre institut va ser l’organitzador del concurs de programació per a cicles formatius de grau superior d’informàtica de tot Catalunya ProgramaMe. Per un dia el nostre centre va ser la “capital catalana” de la programació. Van participar-hi 60 participants de 20 instituts d’arreu de Catalunya.

El concurs consisteix en què en equips de 3 alumnes, els instituts participants han de resoldre 10 problemes de temàtica diversa i quotidiana mitjançant la realització de programes. Com a eines per dur-ho a terme només es pot utilitzar un ordinador, paper i bolígraf, la qual cosa fa que s’hagin de coordinadar perfectament perquè el treball en equip els permeti estar entre els millors. Quan l’equip creu que ha resolt un dels reptes proposats, l’envia a un servidor que valida automàticament si la solució és correcta o no.

er donar més color a la jornada, quan un equip resolia correctament un dels problemes se’ls entregava un globus del mateix color que identifica els reptes.

La jornada va ser tot un èxit. L’institut es va omplir de color, pels globus i per les samarretes identificatives que duien els concursants. Ah! I el nivell dels concursants va ser molt alt, demostrant així que en els cicles formatius s’imparteix una formació de molta qualitat.

Els mitjans de comunicació n’han fet una àmplia cobertura, donada la importància de l’esdeveniment. Podeu veure el recull de fotografies oficials del concurs en aquest enllaç:  PROGRAMAME 2015 OLOT