El proper 30 de gener, coincidint amb l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Serveix per reivindicar la cultura de la pau, és a dir els valors, les actituds i els comportaments que reflecteixin el respecte per la vida, els drets humans i el rebuig a la violència en totes les seves formes. També, avui, 21 de gener, se celebra el Dia Europeu de la Mediació.

Aprofitant aquestes dues dates, des de l’Institut Bosc de la Coma, segons la missió, visió i valors definits en el nostre projecte educatiu, fem pública la ferma voluntat de seguir treballant per promoure els valors d’una bona convivència i contribuir a un canvi que suposi una millor societat.
Coneixent els avantatges que comporta la mediació en el manteniment de vincles entre les persones, les empreses, les organitzacions i els professionals, al nostre centre formem part del projecte #aquiproubullying i aquest curs estem formant un equip d’alumnat referent de convivència i implementant un programa de mediació entre iguals.

L’estratègia tradicional de resolució de conflictes es basava en el tot o res i en la confrontació, on els guanys d’una part són les pèrdues de l’altra, i viceversa. Tanmateix, s’ha demostrat que és possible abordar les situacions problemàtiques amb una estratègia integrativa. És a dir, utilitzant metodologies democràtiques i flexibles basades en la participació, com per exemple la mediació, que permetin assolir la dicotomia guanyar-guanyar i arribar així a acords beneficiosos per ambdues parts.

El canvi de paradigma que significa la mediació implica un canvi cultural. I aquest canvi cultural exigeix passar de l’enfrontament al diàleg que, per diferents raons, no ha estat la forma habitual de resoldre els conflictes a la nostra societat.

Per tal de fer el canvi de mentalitat que implica la mediació com a forma de resolució de conflictes, és fonamental que les persones adolescents puguin desenvolupar les estratègies necessàries per dur-ho a terme, a través de l’entrenament de les habilitats per a la vida i els valors de la tolerància i el respecte, entre d’altres.

Els valors que la mediació aporta a la societat: diàleg, respecte, confiança, convivència i responsabilitat, incrementen el capital social i permeten progressar cap a una societat més madura i cohesionada.