Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat una sortida al parc Neolític de la Draga, on han après de manera directa la manera com vivien els homes i les dones de la prehistòria. També han pogut experimentar com era el seu dia adia, llançant amb propulsors, molent farina, fent eines i aprenent a fer foc.