La visita a l’arxiu comarcal va estar acompanyada d’una xerrada inicial en què es van explicar els diferents tipus de fons documental que es poden consultar a l’arxiu i a les biblioteques generalistes i especialitzades. Tota la xerrada estava focalitzada en el treball de recerca; és per això, que ens va semblar molt atractiva per als alumnes de 1r de batxillerat que comencen la seva recerca. En alguna ocasió, es van suggerir temes originals per dur a terme una recerca, segur que algú aprofitarà els suggeriments…